Home Diensten & Specialisaties Ons Team Tarieven Contact
Detmar Troost NOTARISKANTOOR Wij zijn  u graag  van dienst Mr. R.E. Troost notaris ONS TEAM

Dhr. mr. R.E. (Edwin) Troost

:

Notaris sinds 2004

(Kandidaat-notaris vanaf 1993)

Werkzaamheden: algemene notariële praktijk, met de nadruk op ondernemingsrecht en familierecht

Mw. mr. N.S. (Nynke) Post

:

Kandidaat-notaris vanaf 1991

waarnemend notaris

Werkzaamheden: familierecht en ondernemingsrecht

Dhr. F. (Fonger) Ploegstra

:

Notarisklerk vanaf  1977

Werkzaamheden: agrarische  zaken

Dhr. F.T. (Feike) de Vries

:

Notarisklerk vanaf 1987

Werkzaamheden: onroerende zaken en boekhouding

Mw. J.M.M. (Jeannette)

v.d. Pas-Brattinga

:

Notarieel medewerker vanaf  1980

Werkzaamheden: onroerende zaken en administratieve ondersteuning collega's

Mw. F.A.M. (Femke) Palstra

:

Secretaresse vanaf 1998

Secretariële werkzaamheden en administratieve ondersteuning collega's

Mw. S.T. (Simone) Attema

:

 Notarieel Medewerker vanaf  2018

Werkzaamheden: Familierecht

Mw. G. (Geke) Hes

:

Notarieel Medewerker vanaf  2020

Werkzaamheden: Familierecht